E-Ticaret

Elektronik ticaret, günümüz ticaretinde en etkin ve en verimli halini almıştır. E-ticaretin payı her geçen gün artmakla beraber, bu konunun hukuki boyutu büyük önem taşır. Çağlayan & Yalçın, e-ticaret hukukunda müvekkillerine hizmet sunar.