Miras Hukuku

Terekenin mirasçılar arasında nasıl paylaştırılacağı ve borçların nasıl ödeneceğini inceleyen hukuk dalı miras hukukudur. Mirasçılara ve terekeden alacağı olanlara hukuki yardım, büromuz tarafından karşılanır.