Av. Zuhal Gizem İnce Pehlivan

Erenköy Kız Lisesi’nden 2009 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2014 yılında mezun olarak tamamlamıştır.

Avukatlık stajında ağırlıklı olarak icra hukuku üzerine çalışmalar yapmıştır.

Pehlivan, İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak sigorta hukuku ve iş hukuku alanında çalışmalarına devam etmektedir.