Danışman Av. Dr. Orhan Eroğlu

Dr. Orhan EROĞLU, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da, lise öğrenimini ise Çankırı’da tamamlamıştır. Lisans eğitimini 2000 yılında okul üçüncüsü olarak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini 2012 yılında, bir buçuk yıllık süre zarfında dönem birincisi olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlamıştır.

Yüksek lisans tez konusu “Tasarrufun İptali Davaları ile Muvazaa Davalarının Karşılaştırılması”dır. 2013 yılında Arabuluculuk Seminerine katılmış ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı ve sözlü sınavı da başarı ile geçerek 90 sicil no ile Türkiye’nin ilk Arabulucularından olmuştur. 2016 yılında Grafoloji ve Sahtecilik alanında düzenlenen kursa katılarak ” Grafoloji ve Sahtecilik Uzmanı” unvanını almıştır. Aynı zamanda mahkemelerde Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, muvazaa ve gayrimenkul ihtilaflarına ilişkin olarak bilirkişilik yapmakta olup, Temel Bilirkişilik Sertifika Programlarında da  eğitimci olarak yer almaktadır. 2017 yılında üç buçuk yıllık süre zarfında “ONUR” derecesi ile Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora tez konusu “Medeni Usul Hukukunda Islah”tır. Hukuk alanında “Islah” (1. , 2. ve 3. Baskı); “Medeni Usul Hukukunda Davaya Cevap”; “Medeni Usul Hukukunda Ön İnceleme” ve “Uygulamada Konkordato” (1. , 2. ve 3. Baskı); “Tasarrufun İptali Davaları ile Muvazaa Davaları ve Karşılaştırılması “isimli kitapları bulunmaktadır. “Gayrimenkul Davaları” kitabında bölüm yazarlığı yapmıştır. 

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.