Av. Nurettin Emre Bilginoğlu

Bilginoğlu, ilk hukuk yüksek lisansını stajyerliği esnasında tamamlamıştır. Bu dönemde marka ve patent vekili ünvanına sahip olarak fikri mülkiyet hukuku üzerine çalışmıştır. “Futbol Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümü” konulu tezi kitap olarak yayınlanan Bilginoğlu, spor hukuku alanında yetkinlik kazanmıştır.

İkinci hukuk yüksek lisansı derecesini Ticaret Hukuku üzerine Washington’da alan Bilginoğlu, akabinde New York Eyaleti’nde avukatlık ruhsatına sahip olmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hem sermaye piyasası faaliyetleri hem de türev araçlar konularında uzman lisansı almıştır. Pratikte teknoloji içinde de bulunduğu için, girişimler ve yatırımcılar arasında köprü görevi gören ve Fransa’da kurulu Hello Tomorrow’un Türkiye ayağının kurucu üyeleri arasında yer almıştır.

Uygulamadaki meseleleri öğretiye yansıtmaya çalışan Bilginoğlu’nun, yerli ve yabancı birçok kaynakta farklı konularda makaleleri bulunmaktadır. Tüm eserlerin listesi için lütfen https://www.linkedin.com/in/n-emre-bilginoglu-02b73654 bağlantısını ziyaret ediniz.

İstanbul Barosu ve New York Barosu nezdinde avukat olan Bilginoğlu, ileri derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.