Av. Nergiz İnce

İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimine Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde başlamış ve akabinde İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Avukatlık stajından itibaren sigorta hukuku ve iş hukuku alanında çalışmalar yaparak geçirmiştir. Kendi avukatlık bürosunda çalışan İnce, 2019 yılında Çağlayan & Yalçın Hukuk Bürosu bünyesine partner olarak katılarak sigorta hukuku departmanını kurmuştur.

Sigorta hukukunda özelikle trafik kazalarından doğan uyuşmazlıklar, bedensel zararlardan kaynaklı aktüeryal hesaplamalar ve sigorta tahkim yargılaması konusunda çalışmalarına devam etmektedir.

İstanbul Barosu’na kayıtlı olan İnce, İngilizce ve Almanca bilmektedir.