Av. İlhan Can İnce

Alman Lisesi’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimine Almanya’da RWTH Aachen Üniversitesi’nde başlamış ve İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Avukatlık stajını ağırlıklı olarak trafik sigortası kaynaklı uyuşmazlıklar ve iş sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıklar alanlarında çalışmalar yaparak tamamlayan İnce, bir süre kendi bürosunda çalıştıktan sonra 2019 yılında Çağlayan & Yalçın Hukuk Bürosu bünyesine partner olarak katılarak sigorta hukuku departmanını kurmuştur.

Aktüerya alanındaki lisans eğitimine Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’nda devam etmektedir.

İstanbul Barosu’na kayıtlı olan İnce, İngilizce ve Almanca bilmektedir.