Av. Fatih Yalçın

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1988 yılında mezun olmuştur. 1981-1996 yılları arasında Bağkur Genel Müdürlüğü’nde avukat olarak çalışmıştır.

1996-2014 yılları arasında Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında hazine avukatı olarak çalışmış olup son olarak İstanbul muhakemat müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayken memuriyet görevinden ayrılmış ve serbest avukat olarak çalışmaya başlamıştır.

İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapan Av. Fatih Yalçın, aynı zamanda arabulucu sıfatını haizdir.